Jdi na obsah Jdi na menu
 


) Světová hospodářská krize ___________________________ - konec roku 1929,krach na burze v New Yorku-začátek hospodářské krize(následoval krach firem i bank) = během roku se krize přesunula i do Evropy (důvod-evropské banky napojeny na USA) DŮSLEDKY KRIZE: --------------- - obrovská nezaměstnanost-pokles životní úrovně -nespokojenosti lidí využívají nejvíce dvě politické strany:fašistická a komunistická--nabízejí jednoduchá řešení PŘEKONÁNÍ KRIZE: ---------------- 1933 - nový americký prezident F.D.Roosvelt zavedl novou ekonomickou politiku (NOVÝ ÚDĚL) - stát zasahuje do hospodářství -- jeho oživení ČSR-vrchol krize 1932-33 -přes 1 000 000 nezaměstnaných -pokles mezd X- opatření vlády=poukázky na potraviny + podpory SSSR -krize se vyhnula -průmysl orientován na těžký - zemědělství-kolektivizace= vznik družstev (=kolchozy) -pro odpůrce zřídil Stalin GULAGY (=pracovní tábory na Sibiři) 2) NACISMUS V NĚMECKU -------------------- -hospodářská krize zapříčinila velký růst popularity nacistické strany leden 1933- Hitler jmenován říšským kancléřem(předseda vlády),jmenoval ho prezident Hindenburg--důvod:fašisti budou pod kontrolou únor 1933- požár Říšského sněmu (založili ho nacisté=záminka pro vypořádání se s opozicí)--následovalo: a)Masové zatýkání politických odpůrců(zřízení koncentračních táborů) b)Zrušení všech politických stran--nastolena cenzura ---Nacisté postupně převzali veškerou moc ve státě: a)povolena pouze jedna politická strana=Hitlerova NSDAP b)Hitler=zvláštní titul Fúrer=vůdce (1934-smrt prezidenta--Hitler zastává i tento úřad) c)Zřizují se i nacistické oddíly: SA= útočné SS= ochranné +GESTAPO=tajná nacistická policie --v roce 1933 vystupuje Německo ze Společnosti národů,jediným spojencem Německa je Itálie 3) ČSR VE 30. LETECH ------------------------ -nástup Hitlera k moci znamená ohrožení pro ČSR--dusledky: a)Větší spolupráce v rámci malé Dohody(=spojenectví ČSR+Rumunska+Jugoslávie proti Maďarsku) b)Upevněné vztahy s Francií,Anglií a Sovětským svazem c)Budování pohraničních pevností(podle francouzského vzoru) 4) POLITICKÝ VÝVOJ ------------------ -na politické scéně ČSR se objevují tyto proudy: a)DEMOKRATICKÝ-vítězí ve volbách(i v roce 1935) -z těchto stran sestavena Vládní koalice b)LEVICOVÝ-KSČ-1929 do čela Klement Gottwald-nastupuje bolševizace strany(=její polika je úplně podřízena Moskvě) c)PRAVICOVÝ-nacionální strany: 1)NĚMECKÁ FAŠISTICKÁ STRANA --1933 zrušena 2)české fašistické strany se sjednotí--vznikne strana NÁRODNÍ SJEDNOCENÍ (v čele K.Kramář) 3)Slovensko-SLOVENSKÁ LUDOVÁ STRANA-v čele Andrej Hlinka-požadují samostatnost Slovenska 4)Sudety-vznikne SUDETONĚMECKÁ STRANA(SdP)-v čele K.Henlein 1935-volby-vítězí dem. strany 1935-abdikoval T.G.M. -prezidentem E.Beneš (do 1938,potom prezident ČS. exilové vlády,1945-48-opět prezidentem ČSR)