1945-M26 Pershing ammerické 3[1].armády postupuje Německem.jpeg